top of page

Algemene voorwaarden trouwreportage Rik Besselink photography

 

 

1. Akkoord offerte

2. Betalingen

3. Annuleren 

4. Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid

5. Oplevering foto's

6. Afdrukken en fotoproducten

7. Schadeloosstelling 

8. Beeldformaat, kleur, stijl, compositie

9. Auteursrecht 

10. Privacy & Persoonsgegevens

11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Rik Besselink photography

 

 

Bij boeking van een trouwreportage gaan jullie als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

1. Akkoord offerte

Een schriftelijke bevestiging per e-mail waarin een akkoord op de offerte wordt gegeven.

 

2. Betalingen

De trouwdatum wordt definitief in de agenda gezet, nadat een aanbetaling van € 250,00 op de rekening van Rik Besselink photography is bijgeschreven. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur. Het restantbedrag ontvangt Rik Besselink photography graag per bank, binnen 14 dagen na de trouwdatum, hiervoor ontvangt de klant tijdig een factuur. De map met foto's wordt pas toegestuurd via wetransfer als de volledige betaling op de bankrekening van Rik Besselink photography is bijgeschreven.

 

3. Annuleren

Bij annulering worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het moment van annuleren:

Bij annulering na het schriftelijk akkoord van de offerte, wordt het bedrag van de aanbetaling niet teruggestort.

Bij annulering binnen 6 weken of minder voor de trouwdatum, dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Rik Besselink photography .

 

4. Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid

Bij ernstig onvoorziene omstandigheden, te denken aan ziekte, overlijden familielid e.d., waardoor het voor Rik Besselink photography  echt niet mogelijk is jullie bruiloft te fotograferen, zal Rik Besselink photography, indien nodig, uiteraard zorgen voor een gelijkwaardig vervangende fotograaf/fotografe. In het geval dat de klant dit liever zelf regelt, wordt het bedrag van de aanbetaling aan het bruidspaar geretourneerd.

 

In het onwaarschijnlijke geval van een totale mislukking, fotografisch of annulering, van dit contract door één van de partijen, is de aansprakelijkheid van een partij aan de andere, beperkt tot de totale waarde van de kosten opgenomen in de offerte. Geen van de partijen is aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

 

5. Oplevering foto's

Rik Besselink photography maakt een zorgvuldige selectie uit de gemaakt foto's en levert niet minder dan het minimum aantal afgesproken foto’s.

Zorgvuldig bewerkte foto's in kleur en een selectie in zwart/wit, worden in de hoogste resolutie in .jpg bestand aangeleverd via wetransfer.

Onbewerkte foto's of foto's die de selectie eisen van Rik Besselink photography niet door komen zullen niet worden geleverd.

 

6. Afdrukken en fotoproducten

Door het leveren van de digitale bestanden, geeft Rik Besselink photography het afdrukken uit handen aan de klant. Rik Besselink photography adviseert de klant dit NIET bij een Hema, Kruitvat of dergelijke te doen, omdat de kwaliteit van dusdanige aard is dat dit niet ten goede komt aan de foto’s van Rik Besselink photography.

Rik Besselink photography adviseert de klant fotoafdrukken of fotoproducten bijvoorbeeld bij  http://quickorder.picturepresent.nl/start/webstore.aspx?sq=true professioneel te laten afdrukken.

Waarom?

• De klant kan het bestellen helemaal zelf regelen zonder de tussenkomst van Rik Besselink photography.

• De klant uploadt makkelijk de gewenste foto’s vanaf de computer.

• De verkoopprijzen zijn concurrerend met waar het bruidspaar het elders zouden bestellen. De kwaliteit is echter professioneel!

Rik Besselink photography is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant zelf of derden worden gemaakt.

 

7. Schadeloosstelling

Rik Besselink photography kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade, claims en juridische kosten ten aanzien van het copyright van derden, handelsmerken, ontwerpen of andere intellectuele eigendomsrechten. Rik Besselink photography is slechts verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke vrijstellingen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen ruim vóór de dag van de bruiloft. In alle andere gevallen is de klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke goedkeuringen en zal de Rik Besselink photography tegen alle kosten, schade, claims en juridische kosten hieruit voorkomend schadeloos worden gesteld.

 

8. Beeldformaat, kleur, stijl, compositie

Alle beeldformaten zijn bij benadering. Rik Besselink photography bekijkt en corrigeert alle foto’s zorgvuldig op kleur en contrast. Het is soms niet altijd mogelijk de exacte kleur als gezien door het menselijk oog vast te leggen.

 

9. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Rik Besselink photography.

De digitale bestanden en foto's zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.

Indien je ervoor kiest zelf foto's op social media te plaatsen, dan dient de naam van Rik Besselink photography, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.rikbesselink.com/memories in de publicatie te worden opgenomen.

Bij de schriftelijke bevestiging van de offerte, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website www.rikbesselink.com/memories, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer het bruidspaar niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan Rik Besselink photography.

Bij aanschaf van foto's en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heeft het bruidspaar het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, Linkedin e.d.) of andere websites te plaatsen. Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op.

 

10. Privacy & Persoonsgegevens

Rik Besselink photography zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Rik Besselink photography

Rik Besselink photography mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.

bottom of page